Consultoria i execució de processos en Outsourcing|Més de 25 anys d'experiència|Ràpida adaptació i implementació|Personal altament qualificat i capacitat| Informació, coordinació i confiança

Els nostres serveis

Missió, Visió i Valors

Missió

La missió de bfm és oferir solucions destinades a la reducció de costos operatius i riscos operacionals, a l’externalització de processos especialitzats i a la gestió i anàlisi d’accions comercials.

Visió

Adaptació a les necessitats de l’activitat empresarial mitjançant el redisseny dels processos amb la finalitat de millorar la qualitat, eficiència i riscos inherents.

Valors

  Totes les decisions i accions dutes a terme a bfm segueixen determinats principis corporatius basats en:
 • Orientació al client
 • Màxima trasparència
 • Innovació
 • Responsabilitat

A través del nostre servei de Business Process Outsourcing BPO,
l'ajudem en els seus diferents processos, assumint tots els detalls operacionals

Serveis

Optimització de Processos Operatius

La revisió i implantació de millores contínues en els processos, així com l'establiment d'objetictius i referències, permeten un adequat control de la qualitat entregada.

Avaluació de l'aplicació de models d'Anàlisi de Risc

Des de bfm s'analiza la documentació aportada, es verifica que la informació, l'anàlisi de la concessió dels riscos i que les variables associades a les operacions, s'ajustin als requisits establerts.

Testamentaries

A bfm intervenim de forma integral en tot el procés o puntualment en las fases que esculli el client, des de contacte amb els hereus fins el repartiment de béns.

Bastanteig, coteig de dades i verificació de documents

A bfm ens ocupem dels processos complets, d'establir els controls i mostrejos necessaris per reduir els riscos i anticipar les mesures correctores mitjançant desenvolupaments i software propis.

Lectura i anàlisi de Publicacions Oficials i Registres

Atenent a la informació publicada als diaris i butlletins oficials de les diferents Administracions Públiques i Registres, es procedeix a la identificació y generació de informació específica d'interès per als nostres clients.

Suport i atenció a Xarxes Comercials

  ​Des de bfm ens ocupem dels processos que poden incidir directament:
 • Recepció y classificació de consultes de Clients i de la Xarxa de Vendes
 • Redireccionament en el seu cas
 • Identificació de les àrees de millora
 • Formació a Xarxes Comercials

Preparació i gestió d'expedients de saldos en dificultat

L'administració de Comptes en Mora ha de permetre iniciar el procés adecuat de reclamació del deute, així com el correcte reflex en els estats financers de l'empresa.

Tramitacions Hipotecàries

Assistència al procés complet, des de la preparació de la minuta i la signatura del prèstec hipotecari fins a la inscripció en el Registre de la Propietat.

Els nostres serveis l'ajudaran a aconseguir un model de negoci més àgil i amb un alt rendiment

Qui som

Tramitacions Maragall va néixer fa més de 25 anys, dedicats a l'assistència i mediació en els processos hipotecaris, prestant serveis i solucions integrals a les entitats financeres i també a particulars.

No aliens als canvis a l’entorn i davant les noves oportunitats, Tramitacions Maragall ha anat ampliant el seu catàleg de serveis, desenvolupant noves solucions, amb major especialització en donar servei a les entitats financeres.

L’àmplia experiència i coneixement sobre processos lligats a l’activitat empresarial, les noves demandes de serveis destinats a optimitzar l’eficiència, reduir els riscos operatius i d’estructura, generen una nova iniciativa amb la creació de bfm outsourcing.

Amb més de 25 anys d'experiència en el sector,
li proporcionarem una solució a mida adaptant-nos als requisits de la seva empresa en un entorn canviant

Contactar amb nosaltres

Les nostres oficines:

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Edifici H2, planta segona, ala B1
CP 25003 Lleida
Telèfon: 973260000

Enviar Consulta